วัดหัวหิน ที่เที่ยวใกล้ โรงแรม เอวิลล่า หัวหิน

หากเพื่อนๆ ได้มีโอกาสมาเที่ยวหัวหิน เชิญชวนมากราบไหว้ วัดเก่าแก่ ของชาวอำเภอหัวหิน

วัดหัวหินถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

เริ่มแรกเป็นเพียงสำนักสงฆ์ มีโบสถ์และศาลาตามแบบอย่างวัดของพุทธศาสนาทั่วไป หลังจากสร้างวัดเสร็จก็ได้ขนานนามว่า “วัดอัมพาราม” ซึ่งภายหลังได้เรียกกันว่า “วัดแหลมหิน” และจนกลายมาเป็น “วัดหัวหิน” จนถึงปัจจุบัน…

สิ่งที่ทำให้ประชาชนทั่วไปทั้งชาวหัวหิน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างแวะเวียนกันไปที่วัดหัวหินแห่งนี้กันอย่างไม่ขาดสาย

ก็คือ “วิหารหลวงพ่อนาค” เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นหลวงพ่อนาค ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวหินรูปแรก ที่ชาวหัวหินและคนทั่วไปให้ความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมาก

ด้วย “หลวงพ่อนาค หรือ พระครูวิริยาธิการี” (บุญนาค ปุญญนาโค) คือผู้ที่นำความเจริญมาสู่วัดหัวหินโดยตลอด

ทั้งการก่อสร้างวัด การบริหาร และการเผยแพร่พระศาสนา ที่มุ่งแต่ประโยชน์ต่อสาธารณะ ชาวบ้านจึงมีความเคารพนับถือ ช่วยกันอุปการะวัดด้วยกำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจ วัดหัวหินจึงได้ดำรงอยู่ด้วยความเจริญตลอดมา